האתר ירד לצורך עבודות תחזוקה

מגדל B.S.R 3 מצדה 9 בני ברק